62025 - Οι μικροί αγώνες

Ν. Λυγερός

Δεν υποτιμούσε τους μικρούς αγώνες
γιατί ήξερε για την ισορροπία pareto.
Η μεγαλύτερη συμβολή στον αγώνα της Ανθρωπότητας
γινόταν από τους πολύ μεγάλους
και τους πολύ μικρούς.
Οι πρώτοι ήταν σπάνιοι αλλά σημαντικοί,
οι δεύτεροι ήταν φαινομενικά ασήμαντοι
αλλά ήταν μυριάδες.
Θυμήθηκε τη New York.
Υπήρχαν προβλήματα στην πόλη
και προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
μόνο τυχαία δεν βρισκόταν εκεί.
Ήταν οι δικοί του που του μιλούσαν για τους μεγάλους
για να τους συμβουλέψει,
και για τους μικρούς
για να τους καθοδηγήσει
για να ζήσουν ελεύθεροι
και να προσφέρουν
την απελευθέρωση
σε αυτούς που δεν μπορούσαν
να την πιάσουν
από μόνοι τους.