62030 - Το φαινόμενο μαστιγίου

Ν. Λυγερός

Ποιος θα πίστευε ότι ένας cow-boy θα μπορούσε
με μία απόφαση να δυσκολέψει
μία δομή που θεωρούσε ότι ήταν αθάνατη
κι όμως αυτό είχε γίνει
και είχε προκαλέσει τεκτονικές αλλαγές.
Ο οπλισμός ύψιστης τεχνολογίας
ανάγκασε ανάλογη κίνηση.
Όμως η εφοδιαστική αλυσίδα
δεν μπορούσε ν’ αντέξει αυτές τις συνθήκες
κι εμφανίστηκε το φαινόμενο μαστιγίου.
Όσο ψέμα και να υπήρχε στις αποθήκες
του συστήματος, η προπαγάνδα δεν μπόρεσε
ν’ αντισταθεί στην αλλαγή της πραγματικότητας.
Έτσι είχε γίνει το απίστευτο
χάρη σε μια ανορθόδοξη στρατηγική.
Ένα κομμάτι είχε έρθει
από το εξωτερικό της σκακιέρας,
έτσι κατέρρευσε η ορθόδοξη άμυνα.
Ένα σύστημα που είχε δημιουργήσει
την ίδια του τη θρησκεία
από το κενό
δεν είχε αντέξει το κενό του λόγου
της βαρβαρότητας.
Αυτό το σχήμα
λειτουργούσε και τώρα.