62033 - Οι νότες του παρελθόντος

Ν. Λυγερός

Ποιος διάβαζε τις νότες του παρελθόντος;
Αυτοί που μιλούσαν για μουσική
δεν ήξεραν απαραίτητα
να τις διαβάσουν…
Ακόμα και οι παραδοσιακοί…
Θεωρούσαν ότι οι κινήσεις
ήταν μνημοσύνη,
ήταν οργανοπαίχτες
που ποτέ δεν εξερευνούσαν
τις δυνατότητες των οργάνων μουσικής.
Το ίδιο γινόταν με την ιστορία.
Οι ιστορικοί χωρίς στρατηγική ανάγνωση
άκουγαν μόνο τον θόρυβο του παρελθόντος
και όχι τις νότες.
Έτσι δεν έβλεπαν τη σύνθεση των γεγονότων.
Οι κινήσεις δεν είχαν το βάθος των πράξεων.
Κι όμως επέμεναν
σαν τους παραδοσιακούς μουσικούς
ότι όλα είχαν ειπωθεί.
Επειδή διάβαζαν πάντα
το ίδιο κεφάλαιο κάθε εισαγωγής
και ποτέ όλο το βιβλίο.
Το άνοιγμα της όπερας
δεν είχε άριες…