62035 - Υπερβατικές ικανότητες

Ν. Λυγερός

Κανείς δεν τον είχε πείσει
ότι ήταν αθάνατα τα βάρβαρα συστήματα.
Διότι η ιστορία είχε αποδείξει
τη θνησιμότητά τους.
Ακόμα και η θρησκεία των ραγιάδων
δεν έφτανε να τα διατηρήσει.
Όσο ισχυρά κι αν ήταν
η αδράνειά τους δεν άντεχε.
Η σκληρότητά τους ήταν
η καταδίκη τους
από την ιστορία.
Ακόμα και ο cow boy
είχε μιλήσει για τις στάχτες της
αλλά ποιος το είχε καταλάβει;
Και ποιος το είχε πιστέψει
από αυτούς που είχαν καταλάβει.
Μόνο οι σπάνιοι.
Αλλά τελικά αυτοί επαρκούσαν
για να παράγουν το μέλλον
της ιστορίας
γιατί είχαν υπερβατικές ικανότητες.
Λειτουργούσαν σαν βαθύ νευρωνικό δίκτυο
ήθελαν μόνο το ελάχιστο για να βρουν το όλο.
Εκ φύσης ανακατασκεύαζαν τις δομές
που είχε καταστρέψει η βαρβαρότητα.