62049 - Με τα θεμέλια χτίζουμε

Ν. Λυγερός

Για κάποιον που δεν ήταν γνώστης
ήταν δύσκολο να φανταστεί
ότι υπήρχε γεωμετρία
που να επιτρέπει τη ζωή
σ’ ένα ισόπλευρο τρίγωνο
και να είναι ταυτόχρονα, ορθογώνια.
Και μάλιστα να είναι ορθές και οι τρεις γωνίες του.
Όμως όταν έκοβε ορθογώνια τρεις φορές
ένα απλό πορτοκάλι
μπορούσε να δει οχτώ φορές τη λύση
του προβλήματος που θεωρούσε
όχι μόνο άλυτο
αλλά μπορεί και μη επιλύσιμο.
Ήταν η απόδειξη ότι μπορούσαμε
να κοιτάζουμε τη λύση
χωρίς να τη βλέπουμε
επειδή δεν ξέραμε
να ερμηνεύουμε την πραγματικότητα.
Αυτή η ικανότητα ερμηνείας
προερχόταν, από τον συνδυασμό
των γνώσεων
και της νοημοσύνης
που δεν ήταν κατεχόμενη
από το δόγμα.