62052 - Το ερώτημα

Ν. Λυγερός

Το ερώτημα ήταν απλό.
Τι θα έκαναν αν τα κατεχόμενα ήταν απελευθερωμένα;
Αλλαγή διατύπωσης.
Τι θα μπορούσαν να κάνουν εντός των κατεχομένων
την ώρα της κατοχής που θα έκαναν όταν θα ήταν απελευθερωμένα;
Τι θα έκαναν τώρα που θα μπορούσαν να κάνουν
μετά την απελευθέρωση.
Αλλαγή διατύπωσης.
Ποιες πράξεις θα έκαναν στην απελευθέρωση
που θα μπορούσαν να κάνουν τώρα;
Αφού μπορούσαν να τις κάνουν τώρα
γιατί δεν τις έκαναν;
Αν τις έκαναν θα άλλαζε κάτι;
Αν υπήρχε αλλαγή
δεν θα προκαλούσε
την επιτάχυνση της απελευθέρωσης;
Γιατί λοιπόν να περιμένουν;
Ποιος ήταν ο λόγος της καθυστέρησης;
Μήπως ήταν το σύνδρομο της ήττας;
Και γιατί να ζηλεύεις τον άλλον για κάτι
που μπορείς να κάνεις;
Και γιατί να ζηλεύεις για κάτι
που δεν μπορείς να κάνεις;
Αυτό ήταν το πλαίσιο του ερωτήματος.