62058 - Πέτρες μοναστηριών

Ν. Λυγερός

Τους είχε πει
ότι αν δεν είχαν τίποτε μαζί τους
όταν έβλεπαν ένα κατεστραμμένο μοναστήρι
στον χώρο του να έβαζαν πέτρες
σε σχήμα σταυρού.
Κι αν μπορούσαν να έγραφαν
με το γαλάζιο της ελευθερίας
τον κώδικα της ιερής απελευθέρωσης.
Διότι έτσι δημιουργούσαν ένα μήνυμα
που έβλεπαν οι επόμενοι
κι έπαιρναν τη σκυτάλη
για τη συνέχεια του αγώνα.
Κάθε σημάδι που άφηναν
ήταν ίχνος για όσους ακολουθούσαν
τον αγώνα της απελευθέρωσης.
Έτσι σκέφτηκε
και το λάξευμα της πέτρας επί τόπου
εντός κατεχομένων
για να υπάρχει το διαχρονικό στίγμα.
Μερικά εργαλεία επαρκούσαν
για την πέτρινη αλλαγή.
Αυτά θα είχε στις επόμενες αποστολές
για να δείξουν το παράδειγμα
στους επόμενους…