62059 - Τα αγριολούλουδα

Ν. Λυγερός

Η βαρβαρότητα έκοβε τα λουλούδια
και τα πατούσε
για να σαπίσουν πιο εύκολα.
Η Ανθρωπότητα ήταν της φύσης
έτσι ακόμα κι αν αυτή ήταν μικρή,
η πιο μικρή ήταν η γλάστρα,
τίποτα λιγότερο,
για να ζήσουν τα λουλούδια
και να μπορέσουν να μεταφυτευτούν.
Ήταν λοιπόν αναμενόμενο
να αγαπά τα αγριολούλουδα
γιατί ήξερε ότι ήταν ενδημικά.
Με άλλα λόγια και πιο συμβολικά
ήταν αυτόχθονα.
Και γι’ αυτό είχε σεβασμό
προς αυτά.
Και δεν άφηνε τη βαρβαρότητα να τα καταστρέψει.
Διότι ήταν στοιχεία της φύσης
και της Ανθρωπότητας
που έπρεπε να προστατευτούν
για να ζήσει το ψηφιδωτό
της ποικιλίας
και του πλούτου του τόπου.