62068 - Κατοχική γραμμή οριοθέτησης

Ν. Λυγερός

Ο καθένας κοίταζε τα δικά του κατεχόμενα
σαν να κουβαλούσε ο καθένας τον σταυρό του.
Κανείς όμως δεν έβλεπε
τα κατεχόμενα των άλλων.
Λες και δεν υπήρχαν,
λες και δεν υπήρξαν.
Εκείνος όμως τα είχε πάντα στο μυαλό του.
Διότι ήταν πληγές της Ανθρωπότητας.
Τα κατεχόμενα εδάφη
είχαν γίνει μερικές φορές
και η πειραματική φάση
που ακολουθούσε μία γενοκτονία
αν ο κατακτητής δεν έβρισκε μια λύση
να αλλοιώσει τους εγκλωβισμένους.
Είχε μελετήσει και τα εδάφη
που είχαν προσαρτηθεί
από τον βάρβαρο εισβολέα
μετά από μία πολεμική ήττα.
Και είχε δείξει πώς είχε λειτουργήσει
η στρατηγική αναδίπλωσης
των δίκαιων που προστάτευαν
τους αθώους.
Όλα ήταν εφικτά αρκεί να υπήρχε θέληση.
Και είχε για τους άλλους.