62070 - Το απίστευτο

Ν. Λυγερός

Το απίστευτο παρέμενε απίστευτο
ακόμα και μετά το θαύμα.
Διότι όλοι έβλεπαν τις κινήσεις,
αλλά οι πράξεις ήταν πιο δύσκολες να εντοπιστούν
και οι υπερβάσεις ήταν πολύπλοκες
όσο για τα θαύματα
έπρεπε να ήσουν έτοιμος
για να δεις την αλήθεια τους.
Αλλιώς πίστευες
ότι τα κατεχόμενα μπορούσαν μόνο να μεγαλώσουν
χωρίς όριο.
Η αλήθεια ήταν όμως διαφορετική
και είχε πρόσβαση σε αυτή
όποιος έβλεπε χρονοστατηγικά.
Διότι τα πράγματα ήταν απλά.
* Τα κατεχόμενα ήταν καταδικασμένα να απελευθερωθούν.
Όλα ήταν θέμα Χρόνου.
Διότι η βαρβαρότητα δεν είχε
καθόλου ανθεκτικότητα.
Δεν άντεχε τον χώρο της αντίστασης
δηλαδή τον Χρόνο
που ήταν πάντα μαζί
με την Ανθρωπότητα
για την προστασία των αθώων.