62074 - Οι αποστολές

Ν. Λυγερός

Οι αποστολές δεν ήταν θαύματα
αλλά συνεχόμενες υπερβάσεις
για να υπάρξουν οι απαραίτητες πράξεις
που άλλαζαν το νόημα των κινήσεων
αφού αυτές ζούσαν στη σιωπή.
Η προετοιμασία του Χρόνου
δεν ήταν μόνο προετοιμασία του εδάφους
γιατί η τοποστρατηγική
δεν επαρκούσε
κι ήθελε τη συμπαράσταση
της χρονοστρατηγικής.
Σιγά σιγά ακούστηκαν
όλες οι φωνές των αθώων
που ακολουθούσαν
την ορχήστρα των αγγέλων
οπλισμένη με όλα τα όργανα
για ν’ αντιμετωπίσουν τον θόρυβο
της βαρβαρότητας.
Και τότε κάθε κίνηση
έγινε πράξη
και κάθε πράξη
υπέρβαση
για να ζήσει το θαύμα
της απελευθέρωσης.