62082 - Αγάπη διάρκειας

Ν. Λυγερός

Όλοι ήθελαν τα δικά τους.
Λες κι αγαπούσαν μόνο το παρελθόν.
Όλοι ήθελαν τα πάντα.
Λες κι αγαπούσαν μόνο το παρόν.
Όλοι ήθελαν να κλέψουν.
Λες και αγαπούσαν μόνο το μέλλον.
Αλλά εκείνος ήταν της διάρκειας.
Λόγω χρονοστρατηγικής.
Γιατί ήταν το πρέπον
για Χιλιόχρονο.
Έτσι συνέχιζε ν’ αγαπά
με την Αγάπη της Ανθρωπότητας
τους αθώους
όπως ήταν
γιατί αν δεν το έκανε αυτός
δεν θα το έκανε κανένας
αφού η κλασική αγάπη
είχε εξαντληθεί μετά
από τόσα χρόνια κατοχής
ενώ οι άγγελοι
δεν είχαν ξεχάσει
το κάλεσμα
κι ήταν ξανά μαζί του
για την Ανθρωπότητα.