62090 - Η γνωστή προσευχή

Ν. Λυγερός

Όταν τα άτομα του δόγματος
δεν είχαν πάει ποτέ κατεχόμενα
ενώ έλεγαν ότι ήταν πιστοί
πώς να τους δεχτεί;
Όταν ήταν ανίκανοι να πουν μια προσευχή
μέσα σε μια ερειπωμένη εκκλησία
που είχε χτυπήσει η κατοχή
ποιο ήταν το πραγματικό τους έργο.
Για τους φαρισαίους ήταν πιο σημαντικό
να ελέγχουν τη θρησκεία τους
ακόμα κι αν δεν είχε μέσα της πίστη.
Δεν ήταν μαχητές
γιατί ασχολιόντουσαν μόνο με κανόνες
και διαδικασίες
για να προστατεύσουν τους θεσμούς
ακόμα κι αν αυτό δεν προστάτευε
τους πιστούς.
Εκείνος πρόσεχε μόνο τους πιστούς
ακολουθώντας αυτόν που είχε σταυρωθεί
από τους φαρισαίους
που προστάτευαν μόνο τον ναό
γιατί ήταν το ψεύτικο βασίλειό τους
που κινδύνευε από την αλήθεια.
Αλληλουχία.