62112 - Η μετακίνηση των πληθυσμών

Ν. Λυγερός

Η μετακίνηση των πληθυσμών
ήταν μία κοινωνική λύση
για ένα ανθρώπινο πρόβλημα
και αυτή η λύση
έδινε προτεραιότητα στο έδαφος
και καταπατούσε τους ανθρώπους.
Ξερίζωναν τους ανθρώπους
από τη γη τους
και τα ριζοσπαστικά συστήματα
όχι μόνο δεν είχαν ενοχές ή τύψεις
αλλά ήταν και περήφανα
για το έγκλημά τους.
Ήταν ένας τρόπος να σβήσουν την ιστορία
και να πάρουν το παρόν
ως αρχή του μέλλοντος.
Έφτιαχναν μία αλυσίδα του Markov
για να κόψουν την ουρά
της ιστορίας.
Αυτό το έγκλημα ήταν γρήγορο
αλλά λανθασμένο.
Διότι οι άνθρωποι δεν ξεχνούσαν
γιατί ήταν της Ανθρωπότητας.
Αυτή η τεχνική της βαρβαρότητας
είχε ελαττώματα.
Αυτό ήθελε να αποδείξει με την αναθεμελίωση.