62117 - Η ανάγκη της πίστης

Ν. Λυγερός

Πέρα από κάθε θρησκεία
υπήρχε η ανάγκη της πίστης
που δεν ακολουθούσε τους κανόνες
και τα βάρβαρα δόγματα
αλλά μόνο την αγάπη
της Ανθρωπότητας.
Γιατί με την πίστη
όλα ήταν εφικτά.
Αυτό ήξεραν οι δίκαιοι.
Αλλά έπρεπε να το μάθουν οι αθώοι
που δεν ήξεραν για τη δύναμή της
και πίστευαν μόνο
σ’ εκείνη της βαρβαρότητας
και γι’ αυτό φοβόντουσαν
χωρίς λόγο.
Γι’ αυτό ζητούσαν πάντα έλεος
κι όχι αγάπη.
Γι’ αυτό έδιναν σημασία στη φήμη
και όχι στο κλέος.
Αλλά μετά τη θυσία των δίκαιων
κατάλαβαν τη βαθύτητα
της πίστης
και ερχόταν και αυτοί
στο μονοπάτι του φωτός.