62118 - Νέο tsumego

Ν. Λυγερός

Ήταν tsumego ζωής.
Τα μαύρα θα ζούσαν
αν έβρισκε τη σωστή τακτική
αλλά έπρεπε να σκοτώσει
λευκές πέτρες
για να δημιουργήσει τα απαραίτητα μάτια.
Και τώρα έβλεπε την επιλογή
ήταν δέκα οι κινήσεις
σαν μία υπέρβαση κλίμακας
χωρίς ν’ αλλάξει κλειδί.
Έπαιζε αποφασιστικά
και άρχισαν οι φθορές
του αντιπάλου.
Έβαζε σιγά σιγά
τις απαραίτητες πέτρες
στα κατεχόμενα.
Δεν υπήρχε μέρος στο goban
που θα άφηνε
χωρίς προστασία.
Και γι’ αυτό έπαιζε
βαθιά δικτυακά και κοσμικά
για να φανεί την τελευταία στιγμή
η διαφορά του μισού πόντου
φωτός.