62120 - Χωρίς όρια

Ν. Λυγερός

Όλα τα όρια που είχε θέσει η βαρβαρότητα
ήταν παράνομα και βάρβαρα.
Δεν υπήρχε κανένας λόγος
να τα τηρήσει.
Όσοι το έκαναν ήταν ραγιάδες
ή δογματικοί…
Δεν υπήρχε άλλη επιλογή.
Αλλά το είχε κάνει για να προστατέψει
τους αθώους που δεν ήξεραν
για αυτά τα παράξενα παίγνια
που δεν ακολουθούσαν
την κοινή λογική.
Έτσι στα κατεχόμενα δεν υπήρχαν πια όρια.
Κανένα σημείο δεν ήταν αποκλειστικότητα
της βαρβαρότητας.
Το καθένα μπορούσε να είναι στόχος
της ελεύθερης σκέψης
αφού υπήρχε ανάγκη
ο αγώνας είχε αρχίσει
πίσω από το μέτωπο
σε μεγάλο βάθος
γι’ αυτό η στρατηγική
ξεπερνούσε κάθε όριο
της τακτικής.