62134 - Η αγκαλιά του κόσμου

Ν. Λυγερός

Τα λουλούδια είχαν έρθει
από την Άπω Ανατολή
ως δώρο…
Και είχαν ενσωματωθεί
στο μεγάλο goban των τριανταφυλλιών
εντός του πάρκου.
Ήταν μια κίνηση του shogi.
Μια επανατοποθέτηση
που δεν υπήρχε σε άλλο παίγνιο.
Ήταν ένας τρόπος να μη χαθεί
ένα δείγμα πολιτισμού.
Ήταν και αυτό μια ιδέα
για τα κατεχόμενα.
Έπρεπε όμως τα φυτά
ή ακόμα και τα δέντρα
να επιλεχθούν σωστά
και σύμφωνα με το κλίμα
για να ενσωματωθούν ομαλά
χωρίς θυσία
έτσι ώστε να συμμετέχουν στην αλλαγή
χωρίς να κινδυνεύσουν
για τη ζωή τους
διότι ήταν αθώα
και δεν το ήθελε η Ανθρωπότητα.