62155 - Ο αθώος γίγαντας

Ν. Λυγερός

Ο αθώος γίγαντας
δεν ήθελε να φανεί!
Έτσι ο προστάτης του βρήκε
μια ενδιάμεση λύση.
Έτσι γεννήθηκε η αόρατη επαφή
που επέτρεπε ερωτήσεις και απαντήσεις
δίχως το βλέμμα
μόνο με τη μουσική!
Ο αθώος θεωρούσε ότι ο κόσμος ήταν
άδικος αλλά μετά την επαφή
που διήρκησε μια ώρα
κατάλαβε ότι ήταν η κοινωνία μόνο.
Και ότι οι αθώοι και οι δίκαιοι
ήταν της Ανθρωπότητας
που πάλευε ενάντια στη βαρβαρότητα.
Όταν τελείωσε η συζήτηση
ρώτησε στον προστάτη του
αν ήταν δίκαιο
να είναι αθώος ένας γίγαντας.
Δεν του απάντησε
αλλά πήρε την απάντηση
από την πηγή!
Και χάρηκε
που είχε κάνει την ερώτηση
στον άγνωστο.