62160 - Η μοναδική μνημοσύνη

Ν. Λυγερός

Δεν κουραζόταν να δίνει εξηγήσεις στους αθώους
γιατί ήξερε ότι ήταν ο μόνος τρόπος
για να γίνουν δίκαιοι
και να μην καταλήξουν
να είναι βάρβαροι
με τους άλλους αθώους
και τους δίκαιους.
Κάθε άνθρωπος έπρεπε
να έχει ένα σκοπό
αλλιώς ήταν η κοινωνία
που του έλεγε συνεχώς τι να κάνει
και τελικά αν δεν το ήθελε
τότε κινδύνευε να εξαφανιστεί
τυχαία βέβαια
ή ακόμα και εντός γενοκτονίας.
Όμως αυτές οι γνώσεις
δεν επαρκούσαν
για την αντιμετώπιση της βαρβαρότητας.
Η δράση ήταν απαραίτητη
κι έπρεπε να είναι αποτελεσματική
αλλά για να γίνει αυτό
σε βάθος χρόνου
έπρεπε πρώτα
να είναι ανθεκτική.