62170 - Το στρατηγικό μείγμα

Ν. Λυγερός

Έβλεπαν τώρα ότι δεν υπήρχε αντιπαράθεση
μεταξύ του αγώνα της αναγνώρισης της γενοκτονίας και του αγώνα της απελευθέρωσης των κατεχομένων. Συνειδητοποιούσαν με το βλέμμα του και με τον λόγο του ότι αποτελούσαν ένα στρατηγικό μείγμα.
Άρχισε να απελευθερώνει
τα δικά τους κατεχόμενα
και τα θέματα πλήθαιναν
και με αυτόν τον τρόπο ανακάλυπταν
ένα άλλο νευρωνικό δίκτυο
που δεν είχε καμία σχέση
με την υποτιθέμενη πραγματικότητα
των μέσων μαζικής ενημέρωσης
ειδικά σε περίοδο πολέμου.
Ταυτόχρονα τους μιλούσε
για στρατηγικές συμμαχίες
της τοποστρατηγικής και της χρονοστρατηγικής
και ανακάλυπταν ότι τίποτα
δεν ήταν απομονωμένο
δεν ήταν μόνοι
υπήρχαν και ξένοι σαν αυτόν
που προστάτευαν τους δικούς τους
χωρίς να υπάρχει εξήγηση
σε επίπεδο της κοινωνίας.
Η Ανθρωπότητα ήταν απαραίτητη.