62180 - Χωρίς ευγενικούς τρόπους

Ν. Λυγερός

Η αληθινή ευγένεια
ήταν να μην έχεις ευγενικούς τρόπους
με τη βαρβαρότητα.
Διότι δεν ήταν μία συνάντηση κυρίων.
Το εχθρικό πλαίσιο
όταν ήταν ξεκάθαρο,
δεν υπήρχε χώρος για συμβιβασμούς.
Έτσι άρχισε η αντεπίθεση
κατά της συνεργαζόμενης βαρβαρότητας.
Διότι ήξερε ότι αυτή
μπορούσε να παραπληροφορήσει
τους αθώους.
Οι ευγενικοί τρόποι
ήταν σαν τις ανθρωπιστικές πράξεις,
έδειχναν απλώς
ότι δεν υπήρχε ευγένεια
ούτε Ανθρωπότητα.
Διότι ήταν κοινωνικοί
και λειτουργούσαν ενάντια στους αθώους
που υπέφεραν
λόγω εισβολής και κατοχής
της βαρβαρότητας.
Αυτός ήταν ο στόχος,
να μην υποφέρουν οι αθώοι.