62182 - Οι δογματικοί στη θέση τους

Ν. Λυγερός

Είχε πάντα ενδιαφέρον
όταν έβαζε στη θέση τους
τους δογματικούς
που λόγω έλλειψης γνώσεων
και νοημοσύνης
στριμώχνονταν οι ίδιοι
με τα λεγόμενά τους
επειδή δεν είχαν συνοχή!
Είχε ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον
όταν οι νέοι δογματικοί
έλεγαν το αντίθετο
από τους παλιούς δογματικούς
επειδή δεν ήξεραν και
το ιστορικό των θέσεων
του κόμματος.
Έτσι τους έσωζε
γιατί δεν μπορούσαν
να μολυνθούν πια
από τη βαρβαρότητα
αφού είχαν πια πρόσβαση
στην αλήθεια.
Διότι το δόγμα δεν ήταν ιερό
και αυτό το είχε αποδείξει
η πανδημία.