62186 - Η βάρβαρη συνθήκη

Ν. Λυγερός

Η βάρβαρη συνθήκη
έπρεπε να ακυρωθεί
γιατί είχε επιτρέψει
για λόγους ιδεολογικούς
να υπάρχουν επίσημα κατεχόμενα
που είχαν γίνει εδάφη βαρβαρότητας.
Και κανείς από τους δογματικούς
δεν ομολογούσε ότι συμμετείχε
σε αυτή την αδικία
κατά των ανθρώπων.
Έτσι έπρεπε να εξηγήσει
κάθε σημείο για να ξέρουν
ότι μπορούσαν να τα ανατρέψουν
αν υπήρχε θέληση.
Διότι και αυτό
έπρεπε να είναι υπέρβαση
για να ξεπεράσει
τα εμπόδια του δόγματος
που εκφύλιζε τα πάντα
ακόμα και τη μεταλαβιά
που θεωρούσε ότι ήταν εργαλείο της
ενώ ήταν δώρο αγάπης,
απόλυτης αγάπης
που δεν έπρεπε να μολυνθεί.