62199 - Η συνέπεια της αξιοπιστίας

Ν. Λυγερός

Με το πλαίσιο των συμμαχιών
το παίγνιο ήταν σίγουρα πιο πολύπλοκο
αλλά και πιο αποτελεσματικό.
Διότι μεγάλωνε το goban
κι είχε τις παραδοσιακές του διαστάσεις,
δεν είχε μόνο το μέγεθος της τακτικής.
Μπορεί οι νέοι παίκτες
να έβλεπαν μόνο το μικρό.
Αλλά τώρα ήξεραν για την ύπαρξη του μεγάλου
και δεν μπορούσαν πια
να αδιαφορήσουν
γιατί αυτό ασκούσε πιέσεις, φθορές,
συγκρούσεις λόγω της επήρειάς του
έτσι οι τοπικοί ελιγμοί
έπρεπε να έχουν νόημα
και στο επίπεδο
των στρατηγικών συνδυασμών.
Έτσι τα μικρά και τοπικά προβλήματα
της τοποστρατηγικής
είχαν μία εξήγηση
στη χρονοστρατηγική.
Το βάθος δεν ήταν μόνο της επιφάνειας
αλλά και της ιστορίας.
Αυτό ήταν μέσω της μνήμης μέλλοντος.