62203 - Η κατεχόμενη ιστορία

Ν. Λυγερός

Ήταν δύσκολο να καταλάβει κάποιος
την έννοια της κατεχόμενης ιστορίας.
Υπήρχε η ανάλογη δυσκολία
που είχε ο εγκλωβισμένος
που ζούσε μέσα στην κατοχή
να καταλάβει ότι δεν ήταν ελεύθερος
όταν ήταν μικρός σε ηλικία.
Πολλοί καταλάβαιναν τι σημαίνει
να ζήσεις σε μία κατεχόμενη γεωγραφία
γιατί έβλεπαν την δράση
της βαρβαρότητας πάνω στο έδαφος.
Αλλά πώς να δουν
ότι η κατεχόμενη ιστορία
ήταν το αποτέλεσμα
ενός πιο βάρβαρου εγκλήματος.
Διότι οι άνθρωποι θεωρούσαν
ότι ζούσαν ελεύθεροι
εντός της ιστορίας
χωρίς να αντιληφθούν
ότι είναι πλαστή
και ήταν ένα συστημικό κατασκεύασμα
που δεν είχε βαθύτητα.
Έτσι η βαθιά ιστορία ήταν αναγκαία
για να απελευθερώσει την κατεχόμενη ιστορία.