62205 - Η αποκάλυψη

Ν. Λυγερός

Όταν όμως οι αθώοι καταλαβαίνουν
ότι η αποκάλυψη ήταν αληθινή
τότε αρχίζουν να αντιστέκονται
πιο σθεναρά στη βαρβαρότητα
και αποτρέπουν ακόμα και τις πράξεις της.
Διότι βλέπουν ότι οι δίκαιοι
δικαιώθηκαν από τη βαθιά ιστορία.
Και συνειδητοποιούν ότι ζούσαν
στην κατεχόμενη ιστορία
κι ότι κάθε πληροφορία
ήταν ένα ψέμα προπαγάνδας.
Τότε μόνο η αναθεμελίωση
μπορούσε να τους σώσει.
Τους έδειξε το παράδειγμα
της υπερδομής
που είχε ξαναβρεί
τα σκακιστικά ανοίγματα
που ζούσαν εδώ και αιώνες.
Όμως μπορούσε να τα βρει
μόνο επειδή ήταν όντως
τα καλύτερα σενάρια.
Έτσι εντόπιζε και τα λάθη
της προπαγάνδας.
Αυτό γινόταν με τους νέους μαθητές
που ερχόντουσαν με τους πολεμιστές
της Ανθρωπότητας.