62216 - Το θαύμα της αναδίπλωσης

Ν. Λυγερός

Επειδή δεν υπήρχε πια καμιά ελπίδα
και δεν υπήρχε καμιά κλασική λύση
οι μαχητές ήταν έτοιμοι
να ακούσουν μια υπερβατική επίλυση.
Το θαύμα προήλθε από την επιλογή
του κενού goban.
Δεν ήταν tabula rasa
αλλά ελεύθερη αρχή
χωρίς τα δόγματα
που εγκλώβιζαν τη σκέψη
έτσι οι πέτρες θα ερχόντουσαν
μετά τη σκέψη
και αυτό θα αναβάθμιζε τη στρατηγική.
Δεν ήταν ανάγκη να τους δείξει
τη θεωρία των fuseki.
Την ήξεραν.
Ούτε το πλήθος των jοseki επαρκούσε.
Γι’ αυτόν τον λόγο επικεντρώθηκε
στην εξαίρεση
δηλαδή στο tesuji.
Σ’ έναν παράξενο κήπο
οι πέτρες αντικαθιστούσαν τα λουλούδια
όμως το ξύλο ήταν η φύση τους
και δεν ήταν εξαρτημένες από το περιβάλλον.
Έτσι έγινε το θαύμα της αναδίπλωσης.