62217 - Πολυπαίγνια

Ν. Λυγερός

Όταν δεν υπήρχε τοπική λύση
δεν σήμαινε απαραίτητα ότι δεν υπήρχε γενική.
Τα εμπόδια της τοποστρατηγικής
μπορούσαν να ξεπεραστούν
μέσω της χρονοστρατηγικής.
Κάθε κατεχόμενο έδαφος ήταν ιδιαίτερο
αλλά παρέμενε στοιχείο των κατεχομένων.
Τους έδειξε τα θεμέλια
της απελευθέρωσης κατεχόμενων εδαφών.
Δεν έπρεπε να κοιτούν μόνο αυτά
που αφορούσαν την πατρίδα τους
αλλά κάθε κατεχόμενο έδαφος που υπέφερε.
Έτσι έβλεπαν πιο αντικειμενικά τα δεδομένα.
Έβλεπαν λευκές και μαύρες πέτρες
χωρίς να ξέρουν από πού ήταν
το κατεχόμενο ξύλο.
Τα κατεχόμενα δεν απελευθερώνονταν
από τους εγκλωβισμένους
ούτε από τα κατεχόμενα μυαλά.
Οι δίκαιοι ήταν από αλλού.
Τα πολυπαίγνια έδειχναν την ουσία της πολυπλοκότητας.
Έτσι τους έδειξε ότι η απελευθέρωση γινόταν
από τα έξω προς τα μέσα
και ποτέ το αντίθετο.
Ο απεγκλωβισμός δεν ήταν η αρχή της απελευθέρωσης
αλλά το αποτέλεσμά της.