62218 - Η πολιορκία της βαρβαρότητας

Ν. Λυγερός

Η πολιορκητική ήταν συμμετρική έννοια.
Λειτουργούσε τόσο για την άμυνα όσο και για την επίθεση.
Έτσι του έδειξε ότι λειτουργούσε και για την αντεπίθεση.
Η αναδίπλωση ήταν απαραίτητη
όχι για την αναδιοργάνωση της άμυνας
αλλά για την πρόσβαση στην αντεπίθεση.
Ενάντια στην κόκκινη κατοχή
δεν υπήρχε πράσινη επίλυση
αλλά μόνο γαλάζια αντεπίθεση.
* Ο χώρος της επίλυσης ήταν ο Χρόνος.
Ο απεγκλωβισμός των κατεχομένων εδαφών
προερχόταν από την απελευθέρωση της κατεχόμενης ιστορίας
μέσω της βαθιάς που ήταν εξωτερική.
Η κλειστή δομή του προβλήματος απαιτούσε μια ανοιχτή δομή για την επίλυσή του.
Δεν έφτανε να βοηθάς τους αθώους,
έπρεπε να πολιορκείς τη βαρβαρότητα.
Η διεύθυνση της ορχήστρας δεν γινόταν από τα όργανα αλλά από τον μαέστρο.
Αν η σύνθεση δεν χρησιμοποιούσε όργανα
ήταν γιατί ήταν όλα μέσα της.
Όταν άκουσαν τον λόγο απελευθερώθηκαν
Και άρχισαν την πολιορκία της βαρβαρότητας.
Τότε ακούστηκε η συμφωνία της Ανθρωπότητας.