62261 - Σκοτεινά σημεία

Ν. Λυγερός

Δεν είχαν εντοπίσει όλα τα σκοτεινά σημεία
αλλά τώρα είχαν τη μεγάλη εικόνα.
Δεν ήταν πια άγνωστη.
Ακόμα και τα γλυκά είχαν αποκτήσει
ένα  άλλο νόημα.
Δεν ήταν μόνο μία προσφορά
αλλά πρόσφορο.
Δεν ήταν μόνο μουσική
αλλά λειτουργία.
Είχαν ακούσει τον λόγο
χωρίς λόγια
χάρη στις νότες.
Και τώρα μπορούσαν να μάθουν
περισσότερα
για τις παράξενες κινήσεις
που είχαν σώσει
τις ψυχές των θυμάτων.
Τα σκοτεινά σημεία ήταν αυτά
που είχαν φωτιστεί
από τη χρονοστρατηγική παρέμβαση
που είχε σταματήσει
τις βαρβαρότητες
μέσω του ψυχρού πολέμου.
Νύχτωσε και τα άστρα άρχισαν να φωτίζουν
τα νερά της λίμνης.