62274 - Η ανακάλυψη

Ν. Λυγερός

Δεν είχαν φανταστεί ότι το γεύμα θα ήταν τόσο καλό
και δεν ήξεραν πώς να ερμηνέψουν την άγνοιά τους.
Τελικά συνειδητοποίησαν ότι τόσα χρόνια
ήταν και αυτές θύματα της παραπληροφόρησης.
Δεν ήταν μόνο η βαρβαρότητα
που τους ήταν άγνωστη
αλλά και τα καλά
λες και κανένας δεν ήθελε να τα πει.
Στο τραπέζι μετά το γλυκό
τους μίλησε για τη συμβολή της Αμερικής
στη διάσωση της Ευρώπης.
Αντιλήφθηκε ότι ξαφνιάστηκαν
και άρχισε να διευκρινίζει
μερικές λεπτομέρειες
της βαθιάς ιστορίας.
Μετά το 1945…
Αλλά πώς να δουν τι γινόταν τότε
αφού μετά το 1946 έως 1949
δεν είχαν καμία γνήσια πληροφορία.
Πώς να φανταστούν τι γινόταν εκεί;
Ενώ ήδη από το 1947
έπρεπε να το ξέρουν
αλλά ποιος να το πει.
Ήταν όμως πριν την Συνθήκη Παρισίων.