62275 - Το τοπικό τείχος

Ν. Λυγερός

Το τοπικό τείχος
δεν επέτρεπε την πρόσβαση στην αλήθεια.
Δεν είχαν εικόνα γιατί κανείς δεν έλεγε ποτέ
τι είχε γίνει στην πραγματικότητα.
Όμως η μεγάλη εικόνα έδειχνε την αλήθεια.
Η βαρβαρότητα περίμενε να καταβροχθίσει όλη τη Γερμανία . Και να μην αφήσει τίποτα λόγω ιδεολογικού μίσους.
Ήθελαν να ταυτίσουν τον λαό
με την ιδεολογία.
Αλλά αυτό δεν γινόταν.
Διότι οι Γερμανοί και οι Γερμανίδες
δεν ήταν Ναζί.
Η βαρβαρότητα δεν ήθελε
την αποκατάσταση της Ευρώπης
αλλά τη σκλαβιά της.
Και το απέδειξε στη συνέχεια
στο κατεχόμενο μέρος.
Η Ευρώπη έζησε δύο φορές την κατοχή.
Η πρώτη ήταν μαύρη
και η δεύτερη κόκκινη.
Έκαναν και οι δύο το ίδιο στρατηγικό λάθος.
Δεν υπολόγισαν τη δύναμη του νέου
που δεν είχε ξεχάσει το παλιό.