62291 - Ακραία νοημοσύνη παντός καιρού

Ν. Λυγερός

Δεν υπήρχε όριο
για αυτήν την ακραία νοημοσύνη.
Ήταν παντός καιρού.
Και η ζωή της αποτελούσε
το τρανό παράδειγμα
ότι ακόμα και ελάχιστες γνώσεις
επαρκούσαν για να την τροφοδοτήσουν
διότι η υψηλή της στρατηγική
έβρισκε στρατηγικά σχήματα,
στοιχεία επιχειρησιακά
και τακτικά συστήματα
για να ξεπεράσει εμπόδιο κάθε τύπου
σε εντελώς διαφορετικούς τομείς
που είχαν ελάχιστα κοινά.
Ήταν μια βαθύτητα
που δεν φοβόταν τα κύματα
γιατί ήξερε να ζήσει
και από κάτω τους,
Έτσι αποφάσισε να μην ασχοληθεί
μόνο με ένα πρόβλημα
ή ακόμα και μερικά.
Πήρε μόνο μια απόφαση
τεράστιας σημασίας:
Θα βοηθούσε την Ανθρωπότητα.
Τίποτα λιγότερο.
Και αυτό έγινε.