62319 - Η αδράνεια των καθυστερημένων

Ν. Λυγερός

Οι φανατικοί των αυταρχικών συστημάτων
είχαν και αυτοί άποψη για την πανδημία.
Έλεγαν ότι είχαν τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης.
Παρουσίαζαν την ιδεολογία τους και το δόγμα τους
ως ικανά εργαλεία αντιμετώπισης της πανδημίας.
Ήξερε πως ήταν γελοίο
αλλά όταν η μάζα το πίστευε
γινόταν κοινή αλήθεια
ακόμα κι αν αυτή δεν είχε καμία βάση.
Οι ειδικοί της ιδεολογικής προπαγάνδας
είχαν γίνει ειδικοί πανδημικής προπαγάνδας.
Άλλωστε πώς αυτοί που πίστευαν σε θεωρίες
καθυστερημένης πολιτικής θα μπορούσαν να πιστέψουν ότι δεν υπήρχε έλεγχος
χωρίς την αξιοποίηση του εμβολίου.
Οι φανατικοί έλεγαν τα δικά τους αλλά δεν υπήρχε καμία συνοχή
διότι ακολουθούσαν τα παράλογα
της ιδεολογίας τους και του δόγματός τους.
Ήταν πάντα της απαγόρευσης
κι αν μπορούσαν θα είχαν απαγορεύσει
το εμβόλιο.
Αλλά η τεράστια ενημέρωση που είχε κάνει
τους είχε αποτρέψει να μιλούν
για απαγόρευση.