62320 - Από την απαγόρευση στον στιγματισμό

Ν. Λυγερός

Επειδή οι φανατικοί δεν είχαν καταφέρει
να είναι απαγορευμένο το εμβόλιο
προσπαθούσαν να στιγματίσουν τους εμβολιασμένους.
Ήταν μία έμμεση μορφή δίωξης.
Έβριζαν με κάθε τρόπο τους εμβολιασμένους
όπως έκαναν παλιά με κάθε άνθρωπο
που αντιστεκόταν στο σύστημά τους,
στην ιδεολογία τους και στο δόγμα τους.
Ήθελαν την αποκλειστικότητα
και κατασκεύαζαν τον αποκλεισμό.
Επειδή ήταν στενόμυαλοι
δεν ήθελαν άλλους στους τομείς απασχόλησής τους
γιατί ένιωθαν τις ελλείψεις τους.
Δεν είχαν γνώσεις, ήξεραν μόνο
να παπαγαλίζουν τα βασικά.
Η ζωή τους ήταν μία θρησκεία
αλλά η θρησκεία τους δεν ήταν η ζωή.
Δεν ήθελαν να υπάρχει κριτική σκέψη.
Η μόνη αλήθεια ήταν του κόμματος,
του δόγματος και της ιδεολογίας
όλα τα άλλα ήταν αμελητέα.
Έτσι έκαναν και με την υγεία του κόσμου.
Στιγμάτιζαν τους εμβολιασμένους
αλλά φαινόταν το επίπεδό τους
και πόσο χαμηλό ήταν.