62321 - Δίχως γνώσεις

Ν. Λυγερός

Τα κτήνη της βαρβαρότητας ήταν δίχως γνώσεις.
Δεν είχαν επιστημονική κατάρτιση
ούτε βέβαια νοητική.
Άκουγαν τα ίδια, έλεγαν τα ίδια,
συμφωνούσαν για τα ίδια ενώ ήταν αυθαιρεσίες.
Είχαν πιστέψει σε συστήματα που είχαν καταρρεύσει,
σε βαρβαρότητες που είχαν προκαλέσει γενοκτονίες.
Έτσι και τώρα αναθεωρούσαν τις γνώσεις
περί εμβολιασμού μόνο και μόνο
για να πουν ότι είχαν δίκιο.
Γι’ αυτό φοβόντουσαν τις επιστημονικές
και τις στρατηγικές γνώσεις
αφού αυτές διαπερνούσαν χωρίς δυσκολία
τα τείχη της ιδεολογίας τους και της προπαγάνδας.
Κάθε γνώστης ήταν ένας εχθρός
για το σύστημά τους.
Απέφευγαν τις συζητήσεις, έκαναν λογοκρισία
γιατί δεν ήξεραν να διαχειριστούν τον λόγο.
Ήξεραν να μιλούν μόνο μεταξύ φανατικών
που συμφωνούσαν πάντα στα πάντα
χωρίς να υπάρχει κάποιο υπόβαθρο.
Από τα λόγια των φανατικών φαινόταν
πόσο κενοί ήταν.