62323 - Χρονοστρατηγικές μελέτες

Ν. Λυγερός

Είχε μελετήσει τις παλιές πανδημίες του ίδιου τύπου.
Είχαν έρθει σχεδόν όλες από την Ασία.
Δεν ήταν τυχαίο.
Η πανδημιολογία το έδειχνε
αφού ήταν μία χρονοστρατηγική εφαρμογή
της επιδημιολογίας.
Είχε υπολογίσει την τάξη μεγέθους των
θυμάτων, τόσο των μολυσμένων όσο και των θυμάτων.
Είχε δει τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου
της έλλειψης εμβολίου.
Είχε συγκρίνει τα δεδομένα
με ανάλογες ασθένειες.
Τα ευρήματα ήταν πάντα τα ίδια.
Η Ανθρωπότητα είχε υποστεί
τεράστιο κόστος
επειδή πάλευε χωρίς εμβόλιο.
Ενώ τώρα είχε βρεθεί το εμβόλιο
και αποτελούσε ασπίδα
για όλους τους ανθρώπους.
Αυτό ήταν μία γνώση
που έπρεπε να μάθουν όλοι
για να ξεπεραστούν τα εμπόδια
που προκαλούσε η προπαγάνδα.