62330 - Γενική αναδίπλωση

Ν. Λυγερός

Η σκακιέρα είχε μεγαλώσει
κατά έναν παράδοξο τρόπο.
Οι κινήσεις της ήταν λιγότερες
αλλά η επιρροή τους είχε μεγαλώσει.
Δεν ήταν πια θέμα
μόνο τα tsumego.
Το στάδιο του fuseki είχε ξεπεραστεί
και έβλεπε ήδη πια joseki.
Θα έπρεπε να επιλεχτούν
για να ηττηθεί η βαρβαρότητα
άλλωστε γι’ αυτό είχε αυτομάθει
αυτό το στρατηγικό παίγνιο.
Πρόσεχε τα tesujis.
Για να τα κάνει
και να αποφύγει εκείνα του αντιπάλου.
Άρχισε να βλέπει τον ορίζοντα
του μεγάλου yose.
Και δεν έπρεπε να χάσει το sente.
Έτσι αυθόρμητα άρχισε να μετρά
μετά από ανάγνωση
για να κερδίσει πόντους
που θα είχε χάσει
χωρίς αυτές τις υπερπράξεις.
Η σκακιέρα γέμισε φως.