62343 - Αναθεμελίωση

Ν. Λυγερός

Δεν είχε κανένα κόλλημα
και πάντα ήθελε να μάθει από κάποιον άλλο
κάτι που έκανε με καλύτερο τρόπο.
Έτσι είχε αποφύγει όλες τις παγίδες του δογματισμού
και κάθε ιδεολογίας.
Καμία βαρβαρότητα δεν την είχε προσελκύσει.
Οι αναλύσεις και οι συνθέσεις που έκανε
της επέτρεπαν να εντοπίσει γρήγορα
τα χαρακτηριστικά της βαρβαρότητας.
Είχε απορροφήσει άμεσα το έργο του Lemkin
γιατί ήταν ορθό ακόμα κι αν δεν ήταν πλήρες.
Επίσης δεν έκανε λάθη ορολογίας.
Ήξερε ότι η προπαγάνδα τα εκμεταλλευόταν
αλλά εντόπιζε γρήγορα τις νάρκες.
Μπορούσαν να ονομαζόταν
οι εξόριστοι ή οι δίκαιοι
πάντα τους εξέταζε μέσα στο πάχος του Χρόνου
διότι οι αξίες ήταν διαχρονικές
και μόνο αυτές άντεχαν αυτό το βλέμμα.
Δεν έπεφτε επίσης στις παγίδες
του λαϊκισμού που μισούσε τους διανοούμενους
αλλά από αυτούς ζητούσε να γράψουν
ορθολογικά το πρόγραμμα
της βαρβαρότητάς τους.