62344 - Κληρονομιά χωρίς διαθήκη

Ν. Λυγερός

Κανένας βάρβαρος δεν μπορούσε να της κρυφτεί.
Διότι ποτέ δεν εξέταζε μόνο το παρουσιαστικό του
εντός του παρόντος αλλά εντός του χρόνου.
Μπορούσε να είχε αλλάξει κόμμα, όνομα
ακόμα και ονομασία
μελετούσε όλη την πορεία του.
Είχε το πνεύμα του χαμαιλέοντα
και του τέρατος
και κανείς δεν ξέφευγε
από την ανάγνωσή της.
Δεν υπήρχε κανένας νέος βάρβαρος
όλοι είχαν μια κληρονομιά
ακόμα και χωρίς διαθήκη.
Και αυτοί που έλεγαν ότι ήταν νέοι
ήταν απλώς για να κρύψουν
τις γενετικές τους ασθένειες.
Έτσι έκανε διάγνωση και προέβλεπε
τη συμπεριφορά τους
σε φάση κρίσης.
Αυτό έβλεπε και τώρα εντός πανδημίας.
Μόνο τυχαίο δεν ήταν
ποιος ήταν ενάντια στο εμβόλιο.
Υπήρχε υπόβαθρο
όπου η βαρβαρότητα είχε δράσει.