62367 - Αμερική και Ευρώπη

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Όταν εξετάζουμε διαχρονικά τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της Αμερικής και της Ευρώπης βλέπουμε ότι πρόκειται για χρονοστρατηγικό δεσμό. Όσο παράξενο κι αν φαίνεται σε όσους κοιτούν αποκλειστικά το παρόν χωρίς τη βαθύτητα της ιστορίας, η Αμερική βλέπει ως νέος κόσμος τη γηραιά ήπειρο ως πηγή. Η Αμερική μπορεί να χαρακτηρίζεται από την επανάσταση του 1776 στο βλέμμα μερικών, αλλά ποτέ δεν χτύπησε την Ευρώπη. Αντιθέτως κάθε φορά που η τελευταία το είχε ανάγκη, ήρθε να τη βοηθήσει για να μην πέσει θύμα της βαρβαρότητας. Οι δυο παγκόσμιοι πόλεμοι αποτελούν απόδειξη αυτής της στάσης. Ο σεβασμός προς τη μνήμη ως σημείο αναφοράς της νοημοσύνης φάνηκε και στον ψυχρό πόλεμο. Η Αμερική πάντα εντόπιζε τη βαρβαρότητα του κομμουνισμού και του ναζισμού ως χτυπήματα κατά της Ανθρωπότητας μέσω της Ευρώπης. Η Αμερική δεν δέχτηκε επίθεση στο έδαφός της εκτός από το χτύπημα της ιαπωνικής βαρβαρότητας. Στις άλλες περιπτώσεις και ειδικά στην Ευρώπη ήρθε ως ασπίδα της Ευρώπης και συνέχεια της στρατηγικής της. Το τελευταίο σημείο φάνηκε ιδιαίτερα στην Ασία. Ο χρονοστρατηγικός δεσμός μεταξύ της Αμερικής και της Ευρώπης εξηγεί τη στρατηγική της ασπίδας για την Ευρώπη.