62373 - Η αισθητική του μνημείου

Ν. Λυγερός

Η αισθητική του μνημείου
είναι τρόπος προσέγγισης
του αθώου θεατή
που θα παρέμενε
αδιάφορος
αν δεν τον είχε αγγίξει
όχι η ουσία αρχικά
αλλά η παρουσίασή της
μ’ ένα τρόπο ανθρώπινο
που δεν είναι απόμακρος
για αυτόν που θέλει
να μάθει την αλήθεια.