62378 - Η κατεχόμενη Ιρλανδία

Ν. Λυγερός

Η κατεχόμενη Ιρλανδία
δεν είναι μια ιδέα
αλλά κομμάτι ιστορίας
που θέλησε
να σβήσει
η βαρβαρότητα
των διαμαρτυρόμενων
λόγω αγγλικής
γεωπολιτικής
που λειτούργησε
επεκτατικά.