62404 - Με το θεατρικό

Ν. Λυγερός

Με το θεατρικό
του παρελθόντος
ανακαλύπτεις
τον προφητικό του
χαρακτήρα
αφού μιλά ήδη
για τα επόμενα
χρόνια
που έζησες
χωρίς να έχει
ανάγκη
να σε πείσει
πια.