62405 - Το χαμόγελο

Ν. Λυγερός

Το χαμόγελο
της Μαθήτριας
γινόταν
όλο και πιο έντονο
όταν καταλάβαινε
τα υπονοούμενα
της θεατρικής
κωμωδίας
γιατί έβλεπε πια
τις αναφορές
στην ιστορία
της Ελλάδας
που δεν είχε ξεχάσει.