62406 - Τι θρησκεία είσαι

Ν. Λυγερός

Τι θρησκεία είσαι
όταν λες τέτοια ψέμματα
για τις ταυτότητες
και τα εμβόλια
όταν είσαι έτοιμη
να χύσεις αηδίες
στο μυαλό
των πιστών τους;
Τι θέλεις
να κάνεις
με αυτούς;
Σκλάβους
που να είναι
πιο ηλίθιοι
από το σύστημα
που τους ελέγχει.