62407 - Μην αφήνεις

Ν. Λυγερός

Μην αφήνεις
τους φανατικούς
της ιδεολογίας
ή της θρησκείας
να καταπατούν
τη ζωή σου
επειδή δεν αντέχεις
τις πιέσεις
αντιθέτως
συνέχισε το έργο σου
και θα τους ξεπεράσεις
χωρίς δυσκολία.