62413 - Άκου

Ν. Λυγερός

Άκου
την ιερή μουσική
μέσα στην εκκλησία
για να καταλάβεις
τη βαθύτητά της
και να δεις
με τα ίδια σου τα μάτια
πώς αντιστάθηκε
και αντιστέκεται
στη βαρβαρότητα
της λήθης.