62421 - Και τώρα υπάρχουν

Ν. Λυγερός

Και τώρα υπάρχουν
Φαρισαίοι και Γραμματείς
που προσπαθούν
να επιβάλλουν
τις θεωρίες τους
κατά των εμβολίων
μέσω του παραλόγου
λες και οι πιστοί
θα ξαναεπιλέξουν
τον Βαραββά
αντί τον Χριστό.